prof. dr hab. Ewa Latoszek

Zdjęcie profilowe
prof. dr hab. Ewa Latoszek
Funkcja w zespole
Członek Zarządu
Body

Profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). Dziedziny zainteresowania: integracja europejska, polityki UE, organizacje międzynarodowe, ekonomia rozwoju i ekonomia międzynarodowa. Zaangażowana też w liczne projekty badawcze i edukacyjne krajowe i międzynarodowe. Jako ekspertka  uczestniczyła w grupach eksperckich na rzecz opracowywania strategii  akcesji Polski do UE  i była jednym z pierwszych naukowców w Polsce, którym przyznano moduły "Jeana Monneta" i granty PHARE w latach  90.. Od 2010 roku brała  udział w wielu innych krajowych i międzynarodowych projektach  (współfinansowanych przez Komisję Europejską, w tym  m.in.    latach 2011/2012 była koordynatorką projektu EUintegRATIO realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego UE a w 2013 r.  otrzymała Katedrę Jeana Monneta i  była koordynatorką projektu Academy of Young European, realizowanego w ramach Programu Jean Monnet.  W latach 2014–2015 kierowała projektem  "EuInteg" (Erasmus+, Projekt Jeana Monneta). Od 2015 r. – członek Zespołu Projektowego w ramach grantu z programu Jeana Monneta dla   ECSA-Mołdawia. W kolejnych latach także współrealizator  projektu EUSHARE (2016–2019) w ramach "Jean Monnet Support to Associations" oraz Academy of Young European  2 (2016-2018), projektu z Programu  JM, realizowanego  przez Polskie Stowarzyszenie Studiów Wspólnoty Europejskiej (PECSA). W 2016 r. została Kierownikiem   Projektu Jean Monnet Centre of Excellence w Szkole Głównej Handlowej (CEWSE). Od 2018 r. była też współrealizatorem projektu finansowanego z programu JM dla    ECSA- World. Od  2019 r. członek Zespołu Projektowego  projektu finansowanego  programu Erasmus +/Jean Monnet activities : Boosting Local Economic Growth in Border Regions in the process in the process in the process of EU integration: Best practices of Eastern Partnership (EaP) Countries/ BLEGEEC , 2018–2021 a od 2019 członek Zespołu Projektowego w ramach  Jean Monnet Network, kierowanego przez Canterbury University z Nowej Zelandii.

Profesor wizytujący na wielu uniwersytetach, w tym w European University Institute (Florencja), London School of Economics, Oradea University (Rumunia), Canterbury University (Nowa Zelandia), NUS (Singapur).
W latach 2014-2020 członek 2 doradczych grup eksperckich  w ramach programu "Horyzont 2020”
Aktywnie też  przyczyniła się do nawiązania i rozwoju  współpracy SGH z Ernst & Young Co w dziedzinie edukacji w Polsce jako dyrektor wspólnych studiów podyplomowych. Główne funkcje: Prezes PECSA- Polskie Stowarzyszenie Studiów Wspólnoty Europejskiej, Członek Komitetu Sterującego Allience for Development, Bank Światowy (RAD), Członek Polskiej Akademii Nauk, Prodziekan w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Koordynatorka Studiów Europejskich - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Członek Zarządu ECSA. Autorka i współautorka  ponad 200 publikacji związanych z integracją europejską i organizacjami międzynarodowymi.