Członkostwo

Stowarzyszenie PECSA, którego członkami są przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, stwarza szansę swoim członkom na wymianę wiedzy, doświadczeń, wspólne prowadzenie badań o charakterze interdyscyplinarnym, realizacją projektów i przygotowywanie publikacji. Wszystkich zainteresowanych członkostwem w PECSA zachęcamy i zapraszamy do współpracy.

Warunki członkostwa indywidualnego w PECSA

Osoby zainteresowane członkostwem indywidualnym w PECSA proszone są o podjęcie następujących kroków:

  • zapoznanie się ze Statutem PECSA (także dostępnym w zakładce Misja i Cele)
  • przesłanie na adres mailowy pecsa.biuro@gmail.com trzech dokumentów:
    • CV w języku polskim lub angielskim
    • skanu odręcznie podpisanej lub podpisanej w pliku tekstowym deklaracji członkostwa po jej uprzednim wypełnieniu
    • skanu odręcznie podpisanego lub podpisanego w pliku tekstowym formularza członkostwa po jego uprzednim wypełnieniu
  • przesłanie pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiście oryginałów deklaracji i formularza członkostwa z odręcznym podpisem na adres:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta
ul. Wiśniowa 41, pokój 65, 02-520 Warszawa

W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji o przyjęciu w poczet członków PECSA, należy:

  • opłacić roczną składkę członkowską w wysokości 50 PLN w danym roku oraz przesłać potwierdzenia przelewu na adres mailowy pecsa.biuro@gmail.com
Dane do przelewu bankowego:
Nr konta bankowego: 78 2490 0005 0000 4530 4617 2133
Nazwa odbiorcy: Ewa Latoszek – PECSA
Tytuł przelewu: imię i nazwisko składka PECSA [ROK]

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem PECSA: pecsa.biuro@gmail.com

Warunki członkostwa instytucjonalnego w PECSA

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem PECSA: pecsa.biuro@gmail.com