dr hab. Aleksandra Szczerba

Zdjęcie profilowe
Funkcja w zespole
Członek Zarządu
Body

Radczyni prawna, doktorka habilitowana nauk prawnych, profesorka AJP. Kierowniczka Katedry Prawa i Integracji Europejskiej na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Visiting Professor Uniwersytetu Aldo Moro w Bari. Główna Specjalistka w Zespole ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Autorka i współredaktorka kilkudziesięciu monografii, rozdziałów w książkach oraz artykułów w czasopismach naukowych w języku polskim i angielskim. Specjalizuje się w prawie antydyskryminacyjnym i prawie Unii Europejskiej.