dr hab. Kamil Zajączkowski

Zdjęcie profilowe
Funkcja w zespole
Wiceprzewodniczący
Body

Adiunkt i Koordynator ds. Badań i współpracy międzynarodowej w Centrum Europejskim, Uniwersytet Warszawski; laureat prestiżowego stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Najlepszych Młodych Uczonych (2013). Doktor nauk politycznych i stosunków międzynarodowych. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej; Członek Polsko-Afrykańskiego Stowarzyszenia i Polskiego Stowarzyszenia Studiów Międzynarodowych. Główne zainteresowania badawcze: UE w stosunkach międzynarodowych, polityka zagraniczna UE, polityka UE wobec krajów pozaeuropejskich (zwłaszcza Afryki Subsaharyjskiej), polityka rozwojowa i humanitarna; Rynki wschodzące. Autor licznych publikacji na te tematy. Redaktor dwóch książek: Wstęp do europeistyki: Nowe podejście do jednoczącej się Europy, Program wydawniczy Centrum Europy dla Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 (współredaktorzy: D. Milczarek i Artur Adamczyk); Polska w Unii Europejskiej: dostosowanie i modernizacja. Lekcje dla Ukrainy, Program wydawniczy Centre for Europe University of Warsaw, Warsaw-Lviv 2012, (współredaktorzy: A. Adamczyk). Profesor i wykładowca na ponad 20 uniwersytetach na całym świecie (np. Airlangga University (Indonezja), Xiamen University (Chiny), Institute d'Etudes Politiques de Toulouse, Universidad Autonoma de Madrid, Institut d'Etudes Politiques de Paris, Università degli Studi di Siena). E-mail: k.zajaczkowski@uw.edu.pl.

Członek Zespołu CEWSE, Zastępca Kierownika I Kongresu Międzynarodowego w 2017 r., zaangażowany w przygotowanie publikacji, wspierający organizację wszystkich wydarzeń, podejmujący działania badawcze w ramach projektu CEWSE, Członek TWG, Członek Komitetu Organizacyjnego i Rady Naukowej Kongresów CEWSE.