dr Anna Masłoń-Oracz

Zdjęcie profilowe
Funkcja w zespole
Wiceprzewodnicząca
Body

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Unii Europejskiej im. Jean Monnet w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie. Specjalizuje się w obszarze polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, w zakresie doradztwa biznesowego, funduszy pomocowych UE.  Koordynator i uczestnik kilkudziesięciu projektów unijnych o wartości ponad 240 mln PLN. Specjalista w zakresie opracowywania biznesplanów, analiz rynku, raportów i ekspertyz. Autorka licznych artykułów naukowych i publicystycznych.
Zainteresowania naukowo-badawcze, systematycznie i konsekwentnie rozwijane od podjęcia aktywności zawodowej, koncentrują się na ważnych obszarach z dziedziny międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Wcześniej realizowała projekty dla takich firm, jak: Danone, DHL, GTS Energis, HDS Polska, Johnson & Johnson, LuxMed, MarcPol, Mediacom, Nutricia Polska, Pentor Research International, Raben, Royal Unibrew Polska, Statoil, Tesa tape, Torfarm, Warbud i in.
Jest członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) należącego do międzynarodowej sieci ECSA – European Community Studies Association . Członkini Międzynarodowego Forum Kobiet.

Powołana na eksperta Grup Roboczych przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Celem grup roboczych jest wsparcie Instytucji Zarządzającej RSI w zapewnieniu oddolnego tworzenia potencjału rozwojowego gospodarki regionu oraz rekomendowaniu działań podejmowanych w ramach regionalnego systemu innowacji przez podmioty zaangażowane w ten proces. Konsultowanie instrumentów wsparcia w ramach specjalizacji (np. założenia konkursów, kryteria oceny projektów – propozycje warunków wsparcia obszarów inteligentnej specjalizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020); Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia na rzecz zwiększania poziomu edukacyjnego Afrykańczyków. Współpraca z Uniwersytetem w Zambii w zakresie rozwoju oferty dydaktycznej.