dr hab. Małgorzata Dziembała

Zdjęcie profilowe
dr hab. Małgorzata Dziembała
Funkcja w zespole
Członek Zarządu
Body

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prof. nadzw. w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Kierownik Studiów Podyplomowych Handel Zagraniczny. Jej badania koncentrują się wokół europejskiej integracji gospodarczej, polityki regionalnej Unii Europejskiej i konkurencyjności regionów, współpracy międzynarodowej regionów, w tym współpracy transgranicznej i polityki innowacji. Jest autorką, współautorką artykułów, rozdziałów w monografiach - ponad 90 publikacji. Prowadzone wykłady dotyczą ekonomii międzynarodowej, zarządzania funduszami UE, polityki spójności UE i biznesu międzynarodowego. Zdobyła praktyczne doświadczenie w dziedzinie polityki spójności UE, w tym europejskiej współpracy terytorialnej. Była ekspertem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego podczas przygotowywania Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna oraz ekspertem podczas przygotowywania Dokumentu Uzupełniającego do Programu Operacyjnego współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007–2013.