dr Ewa Osuch-Rak

Zdjęcie profilowe
dr Ewa Osuch-Rak
Funkcja w zespole
Skarbnik
Body

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, adiunkt w Katedrze Unii Europejskiej im. Jeana Monneta w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka stosunków międzynarodowych w SGH (2009) oraz Wydziału Elektrycznego na Politechnice Częstochowskiej (2014). Swoje kwalifikacje podnosiła także w trakcie studiów podyplomowych „Menedżer Innowacji” w Szkole Głównej Handlowej (2012–2013). Związana zawodowo z sektorem nowych technologii od 14 lat, kierownik projektów badawczo-rozwojowych oraz specjalistka ds. pozyskiwania funduszy europejskich. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, a także w przedsiębiorstwach prywatnych branży technologicznej. Do jej zainteresowań badawczych należą przede wszystkim innowacje, polityka innowacyjna, systemy innowacji, zarządzanie projektami, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także polityka kosmiczna.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu gospodarki cyfrowej, zarządzania projektami międzynarodowymi, metodyk zarządzania projektami, zarządzania technologiami oraz finansowania innowacyjnych projektów. Jest laureatką programu MNiSW „Top 500 Innovators” z zakresu zarządzania innowacjami i komercjalizacji wyników badań naukowych, w ramach którego odbyła staż w Haas School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Jest autorką oraz współautorką licznych publikacji z zakresu polityki innowacyjnej, transferu technologii, polityki kosmicznej oraz polityki rozwoju.

Współautorka i wykonawczyni w projektach badawczych i edukacyjnych realizowanych na polskich uczelniach wyższych, w tym na SGH oraz UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). W ramach realizowanych projektów upowszechnia wiedzę na temat Design Thinking jako narzędzia w projektowaniu rozwiązań z zakresu polityki rozwoju.