Zarząd

dr Aleksandra Borowicz - Przewodnicząca

Adiunkt w Katedrze Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego Uniwersytetu Gdańskiego.  Specjalizuje się w tematyce zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz ekonomiki integracji europejskiej. Posiada doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  Członek eksperckiej sieci Team Europe przy Komisji Europejskiej powołany na lata 2019-2024.  W latach 2019-2021 była kierownikiem studium...

dr Marta Pachocka - Wiceprzewodnicząca

Ekonomista i politolog. Współkierownik Laboratorium Polityk Migracyjnych Miast i Regionów (od 2022 r.) i były Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych (2018-2022) w Ośrodku Badań nad Migracjami UW. Adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Instytutu Studiów Międzynarodowych KES SGH. Kierownik i członek zespołu w licznych krajowych i zagranicznych projektach finansowanych ze środków MNiSW, MSZ, NCN, NBP, FWPN, KAS i programów UE (Horizon Europe...

dr Anna Masłoń-Oracz - Wiceprzewodnicząca

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Unii Europejskiej im. Jean Monnet w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie. Specjalizuje się w obszarze polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, w zakresie doradztwa biznesowego, funduszy pomocowych UE.  Koordynator i uczestnik kilkudziesięciu projektów unijnych o wartości ponad 240 mln PLN. Specjalista w zakresie opracowywania biznesplanów, analiz rynku, raportów i ekspertyz. Autorka...

dr hab. Kamil Zajączkowski - Wiceprzewodniczący

Adiunkt i Koordynator ds. Badań i współpracy międzynarodowej w Centrum Europejskim, Uniwersytet Warszawski; laureat prestiżowego stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Najlepszych Młodych Uczonych (2013). Doktor nauk politycznych i stosunków międzynarodowych. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej; Członek Polsko-Afrykańskiego Stowarzyszenia i Polskiego Stowarzyszenia Studiów Międzynarodowych. Główne...

dr Anna Wójtowicz
dr Anna Wójtowicz - Sekretarz

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, adiunkt w Katedrze Europejskiej im. Jean Monnet w Klegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie. Absolwentka studiów doktoranckich o specjalności: Ekonomia i stosunki międzynarodowe w SGH.

Główne zainteresowania naukowe skupiają się na obszarach z zakresu ekonomii rozwoju, ekonomii międzynarodowej, makroekonomii oraz integracji europejskiej, a w szczególności polityki energetycznej UE...

dr Ewa Osuch-Rak
dr Ewa Osuch-Rak - Skarbnik

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, adiunkt w Katedrze Unii Europejskiej im. Jeana Monneta w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka stosunków międzynarodowych w SGH (2009) oraz Wydziału Elektrycznego na Politechnice Częstochowskiej (2014). Swoje kwalifikacje podnosiła także w trakcie studiów podyplomowych „Menedżer Innowacji” w Szkole Głównej Handlowej (2012–2013). Związana zawodowo...

prof. dr hab. Ewa Latoszek
prof. dr hab. Ewa Latoszek - Członek Zarządu

Profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). Dziedziny zainteresowania: integracja europejska, polityki UE, organizacje międzynarodowe, ekonomia rozwoju i ekonomia międzynarodowa. Zaangażowana też w liczne projekty badawcze i edukacyjne krajowe i międzynarodowe. Jako ekspertka  uczestniczyła w grupach eksperckich na rzecz opracowywania strategii  akcesji Polski do UE  i była jednym z pierwszych naukowców w Polsce, którym...

dr Artur Adamczyk - Członek Zarządu

Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce; absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (Stosunki Międzynarodowe); Adiunkt w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego (CEUW), redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Studia Europejskie - Studies in European Affairs” wydawanego przez CEUW. Specjalista ds. stosunków międzynarodowych w zakresie europeistyki. Główne obszary zainteresowań...

dr hab. Aleksandra Szczerba - Członek Zarządu

Radczyni prawna, doktorka habilitowana nauk prawnych, profesorka AJP. Kierowniczka Katedry Prawa i Integracji Europejskiej na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Visiting Professor Uniwersytetu Aldo Moro w Bari. Główna Specjalistka w Zespole ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Autorka i współredaktorka kilkudziesięciu monografii, rozdziałów w...

dr hab. Małgorzata Dziembała
dr hab. Małgorzata Dziembała - Członek Zarządu

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prof. nadzw. w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Kierownik Studiów Podyplomowych Handel Zagraniczny. Jej badania koncentrują się wokół europejskiej integracji gospodarczej, polityki regionalnej Unii Europejskiej i konkurencyjności regionów, współpracy międzynarodowej regionów, w tym współpracy transgranicznej i polityki innowacji. Jest...

dr Maciej Krzemiński - Członek Zarządu

Asystent w Ośrodku Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizuje się w tematyce zróżnicowań regionalnych i kohezji oraz ekonomii Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

prof. dr hab. Andrzej Stępniak - Członek Zarządu

Kierownik Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego; inicjator i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej. Propagator idei europejskich specjalizujący się w ekonomii Unii Europejskiej, a zwłaszcza zagadnieniach funkcjonowania unii gospodarczo-walutowej i międzynarodowych przepływów kapitału.