DICYDE – Digital Citizenship and Youth Democracy Education

Projekt DICYDE - Digital Citizenship and Youth Democracy Education (Cyfrowe obywatelstwo i edukacja demokratyczna młodzieży) jest projektem Erasmus+ (Typ akcji KA210-SCH - Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej; Nr referencyjny: 2021-1-IT02-KA210-SCH-000032403). W projekcie bierze udział 3 partnerów: koordynator AUSE Associazione Universitaria di Studi Europei (Uniwersyteckie Stowarzyszenie Studiów Europejskich, Włochy), Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (ECSA - Polska) oraz Liceul Technologic Economic, Elina Matei Basarab" (Technologiczna Szkoła Ekonomiczna, Elina Matei Basarab" Rumunia).

DICYDE ma na celu osiągnięcie znacznej poprawy edukacji obywatelskiej i obywatelstwa cyfrowego uczniów w europejskich szkołach średnich. Będzie to możliwe dzięki wyższym kwalifikacjom nauczycieli, efektywnej pracy dydaktycznej i zaangażowaniu w rozwój kompetencji uczniów w zakresie demokratycznego uczestnictwa. Przyjmujemy strategie włączające, wspierające świadomość wymiaru europejskiego i wzajemne zrozumienie. Partnerzy opracowują nowe skuteczne strategie (wytyczne dla nauczycieli i działania szkoleniowe w zakresie uczenia się dla nauczycieli i uczniów) oraz narzędzia edukacyjne (podręcznik europejski).

Więcej na stronie: www.dicyde.eu


Podsumowanie projektu  DICYDE Digital Citizenship and Youth Democracy Education

W listopadzie 2023 r. Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA zakończyło realizację projektu DICYDE „Digital Citizenship

and Youth Democracy Education”, który realizowały 3 podmioty. Liderem projektu było AUSE University Association of European Studies, a partnerem obok PECSA “Elina Matei Basarab" Technologic Economic School. Wspólnie w ramach projektu przeprowadzono szereg lekcji w szkołach średnich nt. historii UE, instytucji UE, obywatelstwa europejskiego i cyfrowego oraz z zakresu przedsiębiorczości. W Polsce w projekcie wzięły udział następujące szkoły:

    Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach
    I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni
    III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie
    Autorskie Liceum Ogólnokształcące nr 42 w Warszawie
    Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

W spotkaniach wzięło udział w Polsce wzięło udział ponad 400 uczniów, współpracowało z nami 13 nauczycieli, a przeprowadzono 53 godziny zajęć i konsultacji. Bardzo dziękujemy za cenne uwagi oraz zaangażowanie uczniów i pedagogów!