Wykorzystanie analizy danych makroekonomicznych z amerykańskiej gospodarki w prognozowaniu kursów na rynku walutowym

Authors

Pages

107-123

Abstract

Przedstawiony artykuł wpisuje się w tematykę prognozowania kursów na rynku walutowym z wykorzystaniem analizy danych makroekonomicznych z gospodarki Stanów Zjednoczonych. Tematyka wpływu danych makroekonomicznych na zmienność kursów walut jest istotna w głównej mierze z punktu widzenia inwestorów, którzy prognozują kursy, aby podjąć właściwą decyzję dotyczącą kupna lub sprzedaży danej waluty. Celem badań jest weryfikacja hipotezy, że występuje silna zależność liniowa pomiędzy zmiennością kursów par walutowych z dolarem amerykańskim a odchyleniem od prognoz wartości danych makroekonomicznych z gospodarki amerykańskiej w okresach 15 minut, 30 minut, godzina oraz cztery godziny po publikacji danych. Badanie zależności przeprowadzono za pomocą współczynnika korelacji liniowej Pearsona po wcześniejszym stwierdzeniu normalności rozkładów przyjętych do analizy ciągów liczbowych. Na podstawie badań przeprowadzonych dla par walutowych EUR/USD, USD/JPY oraz GBP/ USD na danych z lat 2015–2017 odrzucono hipotezę. Jednocześnie stwierdzono, że najwyższe średnie bezwzględne poziomy zależności liniowych odnotowano w każdym z analizowanych przekrojów czasowych dla danych dotyczących produktu krajowego brutto.

 • Admiral Markets. 2018. „Główne pary walutowe”. https://admiralmarkets.pl/education/ articles/forex-basics/glowne-pary-walutowe-na-rynku-forex [dostęp: 13.09.2018].
 • Bask M., Fidrmuc J. 2009. „Fundamentals and Technical Trading: Behavior of Exchange Rates in the CEECs”. Open Economies Review, Vol. 20, No. 5: 589–605.
 • Bis. 2016. „Foreign exchange turnover in April 2016”. https://www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf, [dostęp: 03.10.2018].
 • Chang P.K., Osler C.L. 1999. „Methodical madness: Technical analysis and the irrationality of exchange-rate forecasts”. Economic Journal, Vol. 109, No. 458: 636–661.
 • Cheung Y.W., Chinn M.D., Pascual A.G. 2005. „Empirical exchange rate models of the nineties: Are any fi t to survive?”. Journal of International Money and Finance, Vol. 24: 1150–1175.
 • Cheung Y., Chinn M. 2001. „Currency traders and exchange rate dynamics: a survey of the US market”. Journal of International Money and Finance, Vol. 20, No. 4: 439–471.
 • Dooley M.P., Shafer J. 1983. „Analysis of short-run exchange rate behavior: March 1973 to November 1981, Exchange rate and trade instability”. Cambridge, Mass.: Ballinger Pub. Co.: 43–69.
 • Forexfactory. 2018. „Economic calendar”. https://www.forexfactory.com/calendar. php?day=dec13.2017#detail=64427 [dostęp: 12.09.2018].
 • Goodman S.H. 1979. „Foreign exchange rate forecasting techniques: Implications for business and policy”. Journal of Finance, Vol. 34, No. 2: 415–427.
 • Jubert de Almeida, B., Ferreira Neves, R., Horta, N. 2018, „Combining Support Vector Machine with Genetic Algorithms to optimize investments in Forex markets with high leverage”. Applied Soft Computing, Vol. 3, No. 64: 596–613.
 • Macerinskiene I., Balciunas A. 2016 „Exchange rate forecasting with information fl ow approach”. Business. Th eory and Practice, Vol. 17, No. 2: 109–116.
 • Menkhoff L., Taylor M.P. 2007. „Th e obstinate passion of foreign exchange professionals: Technical analysis”. Warwick economic research papers, Vol. 45, No. 4: 936–972.
 • Monitorfx. 2018. „Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne w USA”. http://monitorfx.pl/ najwazniejsze-wskazniki-ekonomiczne-w-usa/ [dostęp: 12.09.2018].
 • Naukowiec. 2018. „Siła korelacji Klasyfi kacja”. http://www.naukowiec.org/wiedza/statystyka/ sila-korelacji--klasyfi kacja_512.html [dostęp: 11.09.2018].
 • Neely C.J., Weller P.A., Ulrich J.M. 2009. „Th e adaptive markets hypothesis: Evidence from the foreign exchange market”. Journal of Financial and Quantitative Analysis, No. 44: 467–488.
 • Po-Hsuan H., Taylor M. 2013. „Forty Years, Th irty Currencies and 21,000 Trading Rules: A Large-Scale, Data-Snooping Robust Analysis of Technical Trading in the Foreign Exchange Market”. Working paper, thirty currencies and 21.
 • Sweeney R.J. 1986. „Beating the Foreign Exchange Market”. Journal of Finance, Vol. 41, No. 1: 163–182.
 • Taylor M.P., Allen H. 1992. „The use of technical analysis in the foreign exchange market”. Journal of International Money and Finance, Vol. 11, No. 3: 304–314.
 • Zembura W. 2011. „Dane makroekonomiczne kształtujące popyt i podaż na rynku FOREX”. Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, No. 68: 201–215.
 • Zhenhua Z., Zezheng O., Chao M., Jinhui X., Longxin L., Qing W. 2016. „A Novel Combination Forecast Method on Non-Stationary Time Series and its Application to Exchange Rate Forecasting, International Journal of Simulation – Systems”. Science & Technology, Vol. 17, No. 47: 1–7.