Funkcjonowanie i ochrona opozycji parlamentarnej w Republice Słowackiej

Authors

Pages

83-97

Abstract

Artykuł podejmuje problematykę ochrony mniejszości politycznej w Radzie Narodowej Republiki Słowackiej oraz prawnej regulacji istnienia i działalności opozycji parlamentarnej w Republice Słowackiej. W kontekście prawnego status opozycji parlamentarnej dokonano oceny skuteczności wykonywania jej funkcji w prawnoustrojowym systemie Republiki Słowackiej. Zwrócono również uwagę na fakt, że chociaż prawny status opozycji parlamentarnej nie został expressis verbis określony w tekście Konstytucji Republiki Słowackiej, to wywodzi się on z podstawowych zasad demokratycznego państwa prawnego.