XII European Seminar

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) wraz z Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, Centrum Doskonałości Jeana Monneta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Katedrą Unii Europejskiej im. Jeana Monneta SGH zapraszają na XII Seminarium Europejskie pt. "Rynki wschodzące w Afryce Subsaharyjskiej. Możliwości, szanse i wyzwania dla Unii Europejskiej", które odbędzie się w dniu 27.11.2017 r. w Centrum Europejskie UW, przy al. Niepodległości 22, sala 109 (I piętro). Seminarium rozpocznie się o godz. 17:30.