IV European Seminar

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) we współpracy z Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (KES SGH), Katedrą Unii Europejskiej im. Jeana Monneta KES SGH oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce (KAS) organizuje IV Seminarium Europejskie pt.: „Unia ‘młodych’ - Edukacja i rynek pracy w Unii Europejskiej”

Seminarium rozpocznie się o godz. 10.30 w dniu 8 grudnia 2015 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162, Budynek G, Aula VII. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

Oficjalnego otwarcia IV Seminarium Europejskiego dokona Dr hab. prof. SGH Joachim Osiński – Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (tbc) oraz Prof. dr hab. Ewa Latoszek – Przewodnicząca PECSA i Kierownik Katedry Unii Europejskiej im. Jeana Monneta Kolegium Ekonomiczno Społecznego SGH wraz z Panem Piotrem Womelą z Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

W ramach IV Seminarium Europejskiego Organizatorzy zaplanowali panel ekspercki moderowany przez prof. dr hab. Ewę Latoszek.

Do udziału w panelu zostali zaproszeni goście reprezentujący różne środowiska:

  • Dr hab. prof. SGH Ewa Chmielecka – Kierownik Zakładu Polityki Edukacyjnej i Naukowej, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Prof. dr hab. Jacek Męcina – Konfederacja Lewiatan (tbc)
  • Dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska – Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Pan Krzysztof Kwiecień - Dyrektor HR Deloitte w Polsce i Europie Środkowej
  • Pani Katarzyna Bartman – dziennikarka specjalizująca się w rynku pracy, redaktor naczelna portalu pracaizycie.pl i serwisu CentrumRekrutacyjne.pl

Po panelu eksperckim odbędzie się dyskusja, w której uczestnicy Seminarium będą mogli zadawać pytania Panelistom.

Szczegółowy Program IV Seminarium Europejskiego.

Udział w Seminarium jest bezpłatny.

Kontakt z Organizatorami: Marta Dobrzycka: marta.dobrzycka@pecsa.edu.pl lub biuro@pecsa.edu.pl

Koordynacja: Marta Dobrzycka, Ewa Osuch Rak