VIII Seminarium Europejskie

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) we współpracy z Katedrą Unii Europejskiej im. Jeana Monneta KES SGH, Centrum Doskonałości Jeana Monneta SGH oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce (KAS) organizuje VIII Seminarium Europejskie pt.: Samorządowy i obywatelski wymiar dyplomacji publicznej.

Seminarium rozpocznie się o godz. 11.45 w dniu 12 grudnia 2016 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162, budynek G, sala 152. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

W ramach VIII Seminarium Europejskiego Organizatorzy zaplanowali panel ekspercki z udziałem m.in.:

  • Prof. dr hab. Joachim Osiński – Kierownik Katedry Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  • Adriana Skorupska – analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych
  • Barbara Kluza - Kierownik  Działu Kontaktów Pozaeuropejskich Wydziału Współpracy z Zagranicą, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
  • Aleksander Siemaszko – doradca, Parlament Europejski, doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH
  • Melanie Raczek - Wiceprzewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, Biuro Posła do PE Michała Boniego, doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH

Szczegółowy Program VIII Seminarium Europejskiego.

Udział w Seminarium jest bezpłatny.

Kontakt z Koordynatorami seminarium:

Ewa Osuch-Rak ewa.osuch@gmail.com;

Marta Dobrzycka marta.dobrzycka@sgh.waw.pl lub biuro@pecsa.edu.pl.