I Seminarium Europejskie

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) we współpracy z Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (KES SGH), Katedrą Unii Europejskiej im. Jean Monnet KES SGH oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce (KAS) organizują I Seminarium Europejskie pt.: „Rola delegacji narodowych w Parlamencie Europejskim”.

Seminarium rozpocznie się o godz. 13.30 w dniu 6 czerwca 2014 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162, Gmach Główny, Aula VII. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i niemieckim (zapewnione tłumaczenie wystąpień w języku niemieckim).


Oficjalnego otwarcia I Seminarium Europejskiego dokonają:

  • Prof. dr hab. Joachim Osiński – Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  • Prof. zw. dr. hab. Ewa Latoszek – Przewodnicząca PECSA i Kierownik Katedry Unii Europejskiej im. Jean Monnet KES SGH
  • Dr Christian Schmitz – Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

W ramach I Seminarium Europejskiego Organizatorzy zaplanowali panel ekspercki moderowany przez prof. Ewę Latoszek, Przewodniczącą PECSA i Kierownik Katedry Unii Europejskiej im. Jean Monnet KES SGH.

Do udziału w panelu zostali zaproszeni goście z Polski i Niemiec:

  • Dr Jacek Saryusz-Wolski – Poseł do Parlamentu Europejskiego
  • Pani Agnieszka Pomaska – Przewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP
  • Dr Maria Elisabeth Rotter – Doradca Komisji Sejmowej ds. Unii Europejskiej niemieckiego Bundestagu
  • Prof. dr hab. Zbigniew Czachór – Kierownik Zakładu Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stały Doradca Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP
  • Prof. dr hab. Joachim Osiński – Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  • Dr Wojciech Gagatek – Adiunkt w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego

Po panelu eksperckim odbędzie się dyskusja, w której uczestnicy Seminarium będą mogli zadawać pytania Panelistom.

Szczegółowy Program I Seminarium Europejskiego.

Udział w Seminarium jest bezpłatny.

Kontakt z Organizatorami: biuro@pecsa.edu.pl