Logo AME2

Akademia Młodego Europejczyka 2 (AME2) to projekt Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) z obszaru edukacji nieformalnej, realizowany w okresie 1 września 2016 r. – 28 lutego 2018 r.  ze środków programu Erasmus+ w ramach Jean Monnet Activities.

Projekt AME2 ma za zdanie wypełnić lukę w zakresie równego dostępu uczniów z małych miast i wsi do wiedzy o procesach integracji europejskiej. Dzięki projektowi AME2 otrzymają oni taką samą możliwość startu w dorosłe życie, jak ich rówieśnicy z dużych ośrodków.

Otwarta formuła projektu, innowacyjne metody dydaktyczne oraz aktualne treści umożliwią skuteczne dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

Grupą docelową działań edukacyjnych jest młodzież oraz nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych z regionów peryferyjnych.

Główny cel projektu

Wzrost wiedzy i świadomości procesów integracji europejskiej wśród co najmniej 450 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Działania projektowe obejmują m.in.:

 • aplikację mobilną
 • webinary
 • wykłady w szkołach średnich
 • książkę

Aplikacja mobilna

Innowacyjne narzędzie dydaktyczne, które umożliwi ocenę poziomu wiedzy użytkownika/ucznia dotyczącej zagadnień o tematyce europejskiej, a także będzie zawierało bazę źródeł informacji umożliwiających uzupełnienie wiedzy w poszczególnych obszarach (w tym odnośniki do wszystkich materiałów edukacyjnych przygotowanych w ramach projektu).

Webinar (tele-wykład)

To nowoczesna technologia e-learningu, pozwalająca na optymalizację kosztów i rozszerzająca dostęp do wiedzy na temat wybranych zagadnień z zakresu integracji europejskiej. Forma tele-wykładu umożliwi udział w projekcie uczniom i nauczycielom z praktycznie każdej miejscowości w Polsce.

Proponowane tematy webinariów:

 1. O solidarności i pokoju jako fundamencie współpracy państw, czyli jak powstała Unia Europejska. 
 2. Kto, co, jak? O aktorach integracji europejskiej.
 3. Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej.
 4. Młodzi przedsiębiorczy w UE.
 5. Jeśli nie euro to co?
 6. Działając wspólnie – Unia Europejska jako aktor globalny.
 7. Migracja a integracja: w poszukiwaniu rozwiązania. 

Wykłady w wybranych szkołach średnich

To wyjątkowe uzupełnienie projektu, pozwalające na bezpośredni kontakt pomiędzy młodzieżą, nauczycielami i ekspertami z dziedziny integracji europejskiej. Wykłady stanowić będą pomost pomiędzy wiedzą teoretyczną
i praktycznymi doświadczeniami oraz pozwolą na dotarcie z wiedzą z zakresu studiów europejskich, przekazywaną w nowoczesny sposób, do uczniów z terenów peryferyjnych, pozbawionych dostępu do szerokopasmowego Internetu i możliwości regularnego uczestniczenia w seminariach organizowanych na uczelniach wyższych.  Tym samym wykłady nie tylko przyczynią się do ograniczenia skutków wykluczenia cyfrowego uczniów, ale również umożliwią im – często po raz pierwszy w życiu – udział w zajęciach na poziomie akademickim.

Tematyka zajęć:

 1. O solidarności i pokoju jako fundamencie współpracy państw, czyli jak powstała Unia Europejska.
 2. Kto, co, jak? O aktorach integracji europejskiej.
 3. Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej.
 4. Młodzi przedsiębiorczy w UE.
 5. Jeśli nie euro to co?
 6. Działając wspólnie – Unia Europejska jako aktor globalny.
 7. Migracja a integracja (imigrantów) w Unii Europejskiej – w poszukiwaniu rozwiązania

Książka „Unia Europejska: istota, szanse, wyzwania”

Książka pod tytułem „Unia Europejska: istota, szanse, wyzwania” w wersji drukowanej i elektronicznej wraz z dołączonymi do niej nowoczesnymi prezentacjami multimedialnymi pozwoli na przeprowadzenie lekcji nt. współczesnych procesów integracyjnych w Europie w oparciu o aktualną wiedzę akademicką, literaturę naukową i badania, co spowoduje uatrakcyjnienie oferty nauczania w szkołach średnich.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do systematycznego śledzenia wydarzeń związanych z „Akademią Młodego Europejczyka 2” na profilu na Facebooku https://www.facebook.com/AkademiaAME2/