W dniu 21.05.2018 r. o godzinie 11.00 (I termin) odbędzie się Walne Zebranie PECSA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 128, budynek C, Aula I. W przypadku braku kworum II termin posiedzenia zostanie zwołany w tym samym dniu o godz. 11.20. Planowany program Zebrania Walnego PECSA jest następujący:

  1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącą PECSA i wybór Przewodniczącego Zebrania
  2. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności PECSA 
  3. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności PECSA po jego publicznym przedstawieniu
  4. Sprawy wniesione i ogłoszenia

Jednocześnie w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Katedry Studiów Politycznych i Katedry Unii Europejskiej im. Jeana Monneta Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacji Konrada Adenauera w Polsce, Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Partnerów mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w PECSA Roundtable Debate 2018 “EU values and member states – between unity and diversity: migration context”, która odbędzie się w dniu 21.05.2018 r. (poniedziałek) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 128, bud. C, Aula I. Debata została objęta Honorowym Patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Wydarzenie wpisuje się w projekt EUSHARE – “Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities”, który jest realizowany przez PECSA w latach 2016–2019 przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

Program debaty i formularz rejestracji on-line znajdą Państwo na stronie www pod adresem: http://www.pecsa.edu.pl/konferencje-debaty/pecsa-roundtable-debate-2018

Uprzejmie prosimy Państwa o rejestrację przez formularz on-line do dnia 19.05.2018: http://www.pecsa.edu.pl/konferencje-debaty-roundtable-debate-2018/rejestracja

Językiem obrad będzie język angielski. Udział w debacie jest bezpłatny.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie niniejszego zaproszenia Państwa Współpracownikom, Doktorantom, Studentom, Koleżankom, Kolegom i wszystkim osobom zainteresowanym problematyką europejską, a także – jeśli to możliwe – opublikowanie zaproszenia / informacji o debacie na stronach internetowych Państwa instytucji i w mediach społecznościowych (np. Facebook, Twitter).

Więcej informacji:

Strona www PECSA: http://www.pecsa.edu.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/stowarzyszeniepecsa/

Twitter: https://twitter.com/pecsa_eu

 

Kontakt: biuro@pecsa.edu.pl

 

Z poważaniem
Zarząd PECSA