About

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (Polish European Community Studies Association) – PECSA powstało w 1989 roku z inicjatywy Profesora Andrzeja Stępniaka, przy Ośrodku Badań EWG (później Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie) przy współudziale naukowców z wiodących uczelni w Polsce, dzięki aktywnemu wsparciu Komisji Europejskiej. PECSA wyróżnia się inter- i wielodyscyplinarnym profilem naukowo-badawczym jej członków. Podejmowane przez nią działania i realizowane projekty z zakresu problematyki europejskiej integrują wiedzę z obszarów kształcenia nauk społeczno-ekonomicznych i nauk humanistycznych, w tym m.in. ekonomii, polityki i stosunków międzynarodowych, prawa i administracji, socjologii i antropologii.

Recent activities

The Review of European Affairs" ISSN: 2544-6703
Czasopismo jest włączone do Europejskiego Indeksu Referencyjnego Nauk Humanistycznych i Społecznych (ERIH PLUS): https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/period...
Czytaj więcej

REJESTRACJA

 

The Polish European Community Studies Association (PECSA) in cooperation with Jean Monnet Chair of the European Union & Department of Political Studies, Collegium of Socio-Economics, SGH Warsaw School of...

Czytaj więcej

EUROPEAN STUDIES

2019

Call for Articles

European Community Studies Association (ECSA) Moldova announces call for articles to be published in "European Studies" Journal editions 2019.

The research results will consid...

Czytaj więcej