XIII Seminarium Europejskie PECSA - „Finanse Unii Europejskiej a epidemia COVID-19 – stan obecny i perspektywy na przyszłość”